0

Aqu Merindu Mu ya Allah. . .

Kamis, 13 Juni 2013

“Mencari syurga tanpa amalan adalah 1 dOsa daripada segala dOsa”

“Tanda faham hakikat ilmu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan,bukan meninggalkan amalan”

“Siapa yang menyangka tanpa usaha bOleh masuk syurga maka Orang itu hanya berangan-angan sahaja,dan siapa yang menyangka dengan usahanya dia dapat masuk syurga maka Orang itu telah merasa lebih kaya daripada rahmat ALLAH”


“Orang yang bijak ialah Orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan Orang bOdOh ialah Orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan ALLAH TAALA” “Mencari syurga tanpa amalan adalah 1 dOsa daripada segala dOsa”

“Tanda faham hakikat ilmu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan,bukan meninggalkan amalan”

“Siapa yang menyangka tanpa usaha bOleh masuk syurga maka Orang itu hanya berangan-angan sahaja,dan siapa yang menyangka dengan usahanya dia dapat masuk syurga maka Orang itu telah merasa lebih kaya daripada rahmat ALLAH”


“Orang yang bijak ialah Orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan Orang bOdOh ialah Orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan ALLAH TAALA”


Posted by – Khoirony – 

0 Responses to "Aqu Merindu Mu ya Allah. . ."

Slider(Do not Edit Here!)